Bezpieczna rodzina


Projekt ,,Bezpieczna rodzina’’ współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Z radością dzielimy się kolejnym sukcesem – Centrum STEPP wybrane zostało do przeprowadzenia kolejnego cyklu szkoleń w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Tym razem zaufaniem obdarzyła nas Gmina Ręczno, gdzie na zlecenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przeprowadzimy szkolenia w zakresie:

  • treningu kompetencji i umiejętności społecznych
  • warsztaty doradztwa zawodowego
  • kurs zawodowy „Pomoc kucharza”
  • dla 4 BO projektu „Bezpieczna rodzina”.

Zapraszamy do dalszej współpracy.