Kadra


Marta Borysiak - psycholog (specjalizacja psychologia kliniczna i zdrowia), terapeuta w podejściu Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (Brief Solution Focused Therapy). Ukończyła II stopień, tj. Specjalistyczne Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie) uzyskując Certyfikat „Niebieskiej Linii” specjalisty w pracy z ofiarami przemocy w rodzinie, a także szkolenie z zakresu pracy ze sprawcami przemocy w rodzinie wg Modelu z Duluth (Instytut Prewencji Przemocy w Warszawie, Marek Prajzner). Pracuje głównie z ofiarami przemocy w rodzinie, osobami uzależnionymi i współuzależnionymi, osobami będącymi w różnych sytuacjach życiowych kryzysów i trudności.

Patrycja Król - magister pedagogiki społecznej w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno - wychowawczej Uniwersytetu Łódzkiego - studia ukończone z wyróżnieniem. Obecnie pracuje jako pedagog szkolny w gimnazjum. Dodatkowe wykształcenie zdobyła w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania, gdzie ukończyła studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego i polityki personalnej. Dodatkowo wiedzę zdobywała na różnych kursach, szkoleniach, warsztatach. Pracuje z dziećmi i dorosłymi.


Magdalena Wieczorek - psycholog (specjalność kliniczna), pedagog (ukończone studia licencjackie na kierunku: pedagogika wspierająca z profilaktyką niedostosowania społecznego). Dodatkowe kwalifikacje zdobyła w czasie Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Swoje umiejętności zawodowe pogłębia uczestnicząc w różnorodnych szkoleniach z zakresu profilaktyki oraz pomocy psychologicznej. Pracuje z dziećmi i dorosłymi.Marta Kasińska -psycholog – doradca zawodowy (specjalizacja: doradztwo zawodowe i organizacja). Prowadzi warsztaty oraz rozmowy indywidualne z doradztwa zawodowego, głównie z zakresu aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Dodatkowe wykształcenie z podstaw prawa (w tym Prawa Pracy) zdobyła kończąc studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje z młodzieżą, planującą swoją karierę zawodową oraz dorosłymi.