Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie


Szkolenie prowadzone przez absolwentkę Specjalistycznego Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (organizowanym przez Instytut Psychologii Zdrowia oraz Niebieską Linię w Warszawie), certyfikowaną przez Niebieską Linie specjalistkę pracy z ofiarami przemocy w rodzinie. Szkolenie szczególnie polecane w świetle zmieniających się wciąż przepisów dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także wchodzenia w życie rozporządzeń poszczególnych ministrów odpowiedzialnych za tworzenie przepisów normalizujących znowelizowaną ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zachęcamy do udziału w szkoleniu osoby pracujące w Ośrodkach Pomoc Społecznej, Ośrodkach Wsparcia dla Ofiar Przemocy, Regionalnych Centrach Pomocy Rodzinie, kuratorów sądowych, przedstawicieli Gminnych i Miejskich Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także przedstawicieli Policji, czy innych osób zainteresowanych.