Szkoły


Podążając za oczekiwaniami naszych klientów oraz własną potrzebą ciągłego samorozwoju rozszerzyliśmy naszą ofertę o warsztaty skierowane do szkół różnego szczebla. Oferowane przez nas zajęcia wychodzą naprzeciw potrzebom wychowawczym szkół i nauczycieli oraz samych uczniów. Kształtowane od najmłodszych lat poczucie własnej wartości, umiejętność asertywnego wyrażania własnych potrzeb, stawiania granic, wyrażania własnych uczuć i emocji, czy kreatywnego myślenia wymaga ukierunkowywania. Przygotowywane przez nas programy wspierają rozwój osobisty dzieci i młodzieży, a także ich umiejętności psychospołeczne. Układane przez wykwalifikowaną kadrę scenariusze uwzględniają potrzeby uczestników danej klasy, czy grupy, ich możliwości rozwojowe oraz zainteresowania, aby w atmosferze zabawy i ćwiczeń praktycznych zdobywać nową wiedzę i umiejętności.