Kontakt


Centrum STEPP – Szkolenia, Terapia, Edukacja, Pomoc Psychologiczna
ul. A. Struga 13/21 lok. 203
95-100 Zgierz
tel.: 601 63 11 83 oraz (42) 710 10 05
email: sekretariat@centrum-stepp.pl

Centrum STEPP jest prężnie działającą firmą specjalizującą się w działaniach z zakresu: integracji społecznej, rozwoju osobistego, przeciwdziałania patologiom społecznym (m.in.: alkoholizmowi, przemocy w rodzinie). Klientom indywidualnym udzielamy pomocy psychologicznej, najczęściej oferowanej w ramach pracy w tzw. Punktach Konsultacyjnych. Świadczymy również usługi terapeutyczne odpłatne dla klientów prywatnych. Doświadczenie zawodowe w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym lub wykluczonymi społecznie wykorzystujemy organizując zajęcia terapeutyczne, psychoedukacyjne na miejscu, a także podczas sesji wyjazdowych (tzw. obozy, turnusy terapeutyczne).