Idę do pracy 2013


Pierwszy realizowany w tym roku projekt unijny w ramach POKL odbywał się w Czarnocinie, gdzie Centrum STEPP prowadziło rozmowy indywidualne psychologa z uczestnikami oraz warsztaty rozwoju kompetencji społecznych. 13-osobowa grupa dość silnie zróżnicowana wiekowo wymagała dostosowania poruszanych zagadnień w taki sposób, by dla każdego przyniosły one korzyści, a przeznaczony na zajęcia czas upływał szybko i w przyjemnej atmosferze. Podążając za potrzebami grupy połączono elementy wykładu, wspomaganego prezentacją multimedialną z ćwiczeniami praktycznymi. Całe zajęcia poprzedzono warsztatem integracyjnym, dzięki czemu uczestnicy mieli okazję poznać się bliżej, co z kolei pozwoliło im aktywnie i z zaangażowaniem brać udział w zajęciach.Na zakończenie cyklu warsztatów uczestnicy mieli okazję udzielenia sobie informacji zwrotnych i podzielenia się tym, co lubią i cenią w sobie nawzajem. Jak widać na zdjęciu ćwiczenie to przyniosło sporo radości. Uczestnicy mieli również okazję podzielenia się swoimi uwagami dotyczącymi warsztatów w ramach ankiety ewaluacyjnej. Oceny poszczególnych elementów oscylowały między 5 a 6 (na 6-stopniowej skali), a autorefleksja dotycząca poziomu posiadanych kompetencji społecznych również miała tendencję wzrostową u większości uczestników, co ukazuje satysfakcję z zajęć i ich dużą efektywność.