Indywidualne Doradztwo Zawodowe


W trakcie indywidualnych spotkań, doradca zawodowy wraz z beneficjentem dokona przeglądu jego wykształcenia, przebytych szkoleń, doświadczenia zawodowego, zainteresowań, umiejętności i cech osobistych. W razie potrzeby dodatkowo stosujemy testy sprawdzające umiejętności i zdolności kandydatów na przyszłych pracowników oraz ukierunkowujące ich karierę zawodową.

Indywidualne zajęcia mają na celu motywowanie do aktywności zawodowej, pokazanie różnorodnych możliwości rozwoju oraz uchwycenia spójności między życiem zawodowym a osobistym. W czasie tych spotkań każdy z uczestników ma także możliwość otrzymania porady w przypadkach pojawienia się problemów czy trudności zawodowych jak na przykład wybór niewłaściwej ścieżki zawodowej. Doradca zawodowy zapewni tutaj także pomoc bardziej techniczna np. rady jak napisać CV i list motywacyjny, gdzie poszukiwać pracy itp.