Jestem Mobilny 2012


Projekt ,,Jestem Mobilny 2012’’ współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt dotyczył 11 osób z terenu gminy Wartkowice, korzystających z pomocy społecznej, które nie pracują i pozostają w wieku aktywności zawodowej. Centrum STEPP przeprowadziło warsztaty grupowe dla beneficjentów projektu z tematyki rozwoju umiejętności interpersonalnych, w tym przede wszystkim motywacji, asertywności oraz komunikacji interpersonalnej. Warsztaty przebiegały w bardzo miłym nastroju a wszyscy uczestnicy poza zdobytą wiedzą i umiejętnościami rozwinęli także swoje komptencje społeczne oraz zyskali nowe znajomości i przyjaźnie.
"Zajęcia z motywacji wiele mnie nauczyły, że nie wolno się poddawać i że trzeba mieć cel, który należy wykonać za wszelką cenę",
"że najważniejsze, że trzeba mieć w życiu cel i konsekwentnie do niego dążyć"
wypowiedzi pisemne uczestników projektu.


Fot.1 - Grupa uczestników szkolenia w Wartkowicach 2012r.Fot.2 - Warsztaty Wartkowice 2012r. "Projekt jestem mobilny"