Jestem Mobilny 2013


Na przełomie czerwca i lipca realizowaliśmy kolejny projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Tym razem prowadziliśmy trening kompetencji społecznych w Wartkowicach. 13-osobowa grupa, która uczestniczyła w zajęciach wyróżniała się spośród innych dotychczas prowadzonych niewielkim zróżnicowaniem wiekowym. Były to przede wszystkim osoby bardzo młode, co w dużym stopniu zdeterminowało sposób realizacji programu. Zgodnie z oczekiwaniami uczestników ograniczono część wykładową, a zajęcia zostały zdominowane przez ćwiczenia praktyczne, dyskusje. Grupa najbardziej angażowała się w zajęcia podczas ćwiczeń w mniejszych grupach, dlatego to właśnie one były najczęstszą formą pracy.


Grupa uczestników szkolenia w Wartkowicach 2013r.


Szczególnie interesujący dla uczestników okazał się temat stresu i sposobów radzenia sobie z nim. Beneficjenci projektu tworzyli plakaty przedstawiające „Stresman'a”, na których zaznaczali reakcje organizmu na stres, stresory obecne w codziennym życiu oraz konsekwencje odczuwania stresu (zdjęcia poniżej). Powstałe prace stanowiły punkt wyjścia do dalszej dyskusji oraz treningu relaksacyjnego.




Inne tematy poruszane podczas zajęć obejmowały zagadnienia dotyczące komunikacji intra oraz interpersonalnej, wyznaczania celów życiowych, samooceny człowieka, asertywności. Prowadzone były metodami aktywnymi, co zwiększyło efektywność i atrakcyjność szkolenia dla jego uczestników. W ankiecie ewaluacyjnej wielokrotnie pojawiały się opinie typu:
„Wszystko przekazane było w czytelny i zrozumiały sposób”, „Każdy z poruszanych tematów na pewno przyda mi się w przyszłości”, „Wszystkie elementy były wartościowe i przydatne, pomogły mi zrozumieć wiele pojęć”. Pozostaje mieć nadzieję, że zdobyta wiedza i umiejętności zwiększą motywację do dalszego rozwoju, planowania i dążenia do różnorodnych celów – zarówno w sferze zawodowej, jak i prywatnej.