Konsultacje


Dla kogo konsultacje?Konsultacje psychologiczne to jednorazowe spotkanie z psychologiem, którego celem jest określenie charakteru problemu, dysfunkcji oraz znalezienie i zaplanowanie odpowiednich metod pracy nad rozwiązaniem lub zmianą.Jak wygląda konsultacja?Podczas konsultacji można uzyskać doraźną pomoc psychologiczną, wykorzystywane jest metoda psychoedukacji dot. sytuacji, w jakiej znajduje się klient lub osoba mu bliska, planowane są dalsze możliwe rozwiązania sytuacji trudnej, w jakiej znalazła się dana osoba.Ile trwa konsultacja?Konsultacja trwa 45 minut. Jest to rozmowa indywidualna z klientem zainteresowanym zmianą lub osobą mu bliską – chcącą pomóc.


Cena: 60zł