Krok ku lepszej przyszłości


Projekt ,,Krok ku lepszej przyszłości’’ współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Centrum STEPP informuje, iż od dnia 27 maja b.r. realizuje szkolenia oraz warsztaty w ramach projektu „Krok ku lepszej przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na zlecenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobroniu.
Projekt obejmuje swoim działaniem 14 BO (10 kobiet oraz 4 mężczyzn). Nasze Centrum odpowiada m.in. za organizację i przeprowadzenie:

  • indywidualnych konsultacji z psychologiem
  • indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym
  • wyjazdowego szkolenia warsztatowego obejmującego trening umiejętności społecznych z psychologiem oraz trening z doradcą zawodowym
  • treningu oraz indywidualnych konsultacji w zakresie kreowania własnego wizerunku
  • a także:
  • kursu komputerowego na poziomie podstawowym dla wszystkich 14 BO

Dziękujemy za zaufanie.