Nowe kwalifikacje - Twoją szansą


Projekt ,,Nowe kwalifikacje - Twoją szansą’’ współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Informujemy, iż Centrum STEPP poprowadzi konsultacje indywidualne z psychologiem dla 5 osób w ramach projektu „Nowe kwalifikacje – Twoją szansą” na zlecenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kiernozi.