Motywacyjno-Wspierające Rozmowy z Psychologiem


W trakcie indywidualnych spotkań z psychologiem oferujemy pracę nad rozwojem motywacji uczestnika do czynnego udziału w zajęciach psychoedukacyjnych oraz zawodowych. Dzięki tym spotkaniom każdy z beneficjantów projektu ma możliwość uzyskania bezpośredniego wsparcia a także rozwiązywania bieżących trudności, czy barier utrudniających aktywne uczestniczenie w zajęciach. Zajęcia indywidualne stanowią idealne uzupełnienie zajęć warsztatowych i dają szanse uzyskania indywidualnego poradnictwa od psychologa i zawsze są one bardzo wysoko oceniane przez beneficjentów, co najlepiej świadczy o ich wartości.