Terapia indywidualna


Dla kogo terapia indywidualna?Terapia indywidualna przeznaczona jest dla każdej dorosłej osoby, która odczuwa potrzebę skorzystania z pomocy, gdyż sama nie radzi sobie z istniejącymi problemami. Zapraszamy, więc osoby, które chcą lepiej rozumieć siebie, lepiej funkcjonować w społeczeństwie, wyzbyć się drażniących nawyków czy też potraktować terapię, jako spotkania ogólnorozwojowe. Mogą się do nas zgłaszać również osoby, które podejrzewają u siebie: zaburzenia osobowości, zaburzenia nastroju (depresja, obniżony nastrój), zaburzenia na tle lękowym (lęki, kompulsje, fobie, ataki paniki), zaburzenia odżywiania (bulimia, anoreksja), uzależnienie, kłopoty seksualne, stres, zaburzenia przystosowania czy przeżywają zespół stresu pourazowego. Przyjmujemy również osoby mające trudności w związkach osobistych, doświadczające przemocy domowej, popadające w konflikty z partnerem/partnerką. Pamiętaj! Nawet, jeśli jesteś w związku możesz skorzystać z terapii sam/sama.Jak wygląda spotkanie podczas sesji terapeutycznej?Spotkanie odbywa się w gabinecie, które zapewnia anonimowość i intymność klientowi. Ma ono charakter rozmowy pomiędzy terapeutą a klientem, w trakcie, której terapeuta poprzez pytania stara się wspólnie z klientem ustalić cel, czyli pożądaną przez klienta zmianę i wzbudzić motywację do jej osiągnięcia. Po spotkaniu klient może otrzymać tzw. zadanie domowe (ćwiczenie), które ma na celu pomoc w rozwiązaniu istniejącego problemu. Zadania mają pomóc przyspieszyć efekt końcowy terapii. Jak każdy zapewne wie, ćwiczenia działają podobnie do tego jak ćwiczenia w sporcie – im więcej ćwiczymy nowe umiejętności (w przypadku terapii wzorce nowych zachowań), tym jesteśmy bardziej efektywni w ich stosowaniu. Podczas terapii, która przebiega w atmosferze zaufania i bezpieczeństwa pacjent może mówić o wszystkim, co przychodzi mu do głowy. Zasadniczym celem jest skupienie uwagi na treści zachowań, ale również na uczuciach i myślach, które towarzyszą klientowi, a które przy codziennym pośpiechu i tempie życia, często pozostają niezauważalne.
Trafiając do gabinetu psychoterapeuty możesz z różnych stron przyjrzeć się swojej obecnej sytuacji, zatrzymać się na chwilę i zastanowić, co chcesz od życia, siebie i innych. Celem jest zmniejszenie cierpienia, lęku, depresji. Przede wszystkim chodzi o pozytywną zmianę w dotychczasowym funkcjonowaniu. Człowiek stanie się bardziej świadomy siebie, swych potrzeb, uczuć. Pozna swe zasoby, mocne strony oraz ograniczenia, które pozwolą na lepsze zrozumienie i pozytywne zmiany w życiu codziennym, funkcjonowaniu osobistym i zawodowym. Będzie zawierał bardziej satysfakcjonujące go relacje z ludźmi, z osobami bliskimi ze współpracownikami. Jego życie stanie się pełniejsze i harmonijne, a nowe spojrzenie na otaczająca go rzeczywistość doda siły i odwagi do działania, pozwoli zwiększyć skuteczność w rozwiązywaniu własnych problemów. Wówczas może zmierzyć się z tym, co niesie los.Ile trwa sesja terapeutyczna?Każde spotkanie trwa 60 minut. Częstotliwość spotkań ustalana jest bezpośrednio z terapeutą w trakcie pierwszego spotkania. Najbardziej optymalnym i najczęściej stosowanym rozwiązaniem są spotkania raz w tygodniu/raz na dwa tygodnie.Cena: 90zł