Terapia par i małżeństw


Dla kogo terapia par i małżeństw?Na wspólnych spotkaniach można przełamać bariery komunikacyjne i emocjonalne w związku, rozpoznać aktualny problem pary jak również każdego z partnerów z osobna oraz przyjrzeć się, w jaki sposób zachowanie jednego z partnerów uaktywnia zachowanie drugiego. Terapeuta pracuje z obojgiem partnerów jednocześnie. Spotkania mają na celu pomóc partnerom usunąć przyczyny konfliktu oraz nauczyć funkcjonowania w związku z korzyścią dla obojga.
Terapia par adresowana jest dla osób, które:

  • przeżywają trudności w porozumieniu się, są w konflikcie;
  • chcą być razem, ale mają wątpliwości czy stworzą udany związek;
  • łatwo wpadają w złość, co powoduje duże napięcie i kłótnie w związku;
  • doświadczają zmiany w związku (np. zmiana miejsca zamieszkania, narodziny dziecka, utrata dziecka, utrata pracy, zdrada itp.)
  • mają poczucie „wypalenia emocjonalnego” w związku, słabnięcia więzi, spadku wzajemnego zainteresowania w tym seksualnego;
  • przeżywają kryzys, myślą o rozstaniu;
  • chcą rozwiać nudę i frustrację.Jak wygląda spotkanie podczas sesji terapeutycznej dla par?W czasie pierwszej konsultacji terapeuta próbuje ocenić, czy para małżeńska spełnia odpowiednie warunki do podjęcia terapii małżeńskiej. Przeciwwskazaniem jest m.in. niedostateczna motywacja do zmiany relacji i zachowań, stosowanie przemocy, czynne uzależnienie oraz zaangażowanie jednego z partnerów w związek pozamałżeński.
Na pierwszych spotkaniach terapeuta w zależności od sytuacji małżonków proponuje podjęcie terapii razem lub osobno. Możliwe jest, że terapeuta zaproponuje partnerom czy małżonkom podjęcie terapii indywidualnej – kiedy spotykają się oddzielnie. Jest ona wskazana przede wszystkim wtedy, gdy problem pierwotnie nie jest małżeński lub małżonkowie nie są zaangażowani w jego rozwiązanie. Dotyczy to m. in. osób niedojrzałych, silnie lękowych, zaburzonych, a także takich, które twierdzą, że nie kochają już partnera. Terapia pary małżeńskiej z jednym terapeutą jest wskazana przede wszystkim dla takich osób, które przeżywają ostry kryzys związany z etapem rozwoju rodziny (np. urodzenie dziecka, problemy wychowawcze dorastającego dziecka, etap pustego gniazda - odejście dzieci, którzy założyli swoje rodziny) i są w równym stopniu zaangażowani w rozwiązywanie problemu. Zaleca się w takim wypadku, aby małżonkowie nie używali terapii dla celów manipulacyjnych, nie mieli indywidualnych sekretów niemożliwych do ujawnienia współmałżonkowi. Walorem tej formy terapii jest możliwość otwartego wyrażania własnego stanowiska, emocji w obecności małżonka, uzyskanie pomocy w sprecyzowaniu oczekiwań jednego partnera względem drugiego, a także wypracowanie należytego poziomu porozumienia i komunikacji pomiędzy partnerami.Ile trwa sesja terapeutyczna dla par i małżeństw?Każde spotkanie trwa 90 minut. Częstotliwość spotkań ustalana jest bezpośrednio z terapeutą w trakcie pierwszego spotkania. Najbardziej optymalnym i najczęściej stosowanym rozwiązaniem są spotkania raz w tygodniu/raz na dwa tygodnie.Cena: 110zł