Terapia rodzin


Dla kogo terapia rodzin?Terapia rodzinna, terapia obejmująca nie tylko pacjenta, ale również jego rodzinę. Opiera się na założeniu, że indywidualna dysfunkcja psychiczna jest przejawem zaburzeń interpersonalnych w rodzinie i że wywiera ona wtórny wpływ na innych członków rodziny.
Terapia rodzinna polega na okresowych spotkaniach całej rodziny.
Terapia rodzinna stosowana jest najczęściej w różnych postaciach nerwic, zaburzeń psychosomatycznych, w uzależnieniach, ostatnio również w leczeniu psychoz, zwłaszcza schizofrenii. Ma ona na celu usunięcie zaburzeń emocjonalnych w rodzinie, które zwykle są najbardziej widoczne u jednego klienta – członka rodziny (tzw. „delegata”).
Czas trwania terapii zależy od poziomu dysfunkcji delegata, dysfunkcji poszczególnych członków rodziny, od poziomu konfliktów międzyosobowych w rodzinie i motywacji rodziny do osiągnięcia pożądanej, pozytywnej, terapeutycznej zmiany.Jak wygląda spotkanie podczas sesji terapeutycznej dla rodzin?Zazwyczaj terapia rodzin składa się z następujących etapów:

  • etap wstępny – rozpoznanie rodziny;
  • etap zasadniczej pracy terapeutycznej - wyeliminowanie konfliktu rodzinnego;
  • rekonstrukcja;
  • etap końcowy - wsparcie.

Taka sekwencja etapów uzasadnia stosowanie różnych metod na różnych etapach terapii.Ile trwa sesja terapeutyczna dla rodzin?Każde spotkanie trwa 90 minut. Częstotliwość spotkań ustalana jest bezpośrednio z terapeutą w trakcie pierwszego spotkania. Najbardziej optymalnym i najczęściej stosowanym rozwiązaniem są spotkania raz w tygodniu/raz na dwa tygodnie, przy czym optymalnie konstruktywną sytuacją jest obecność wszystkich członków rodziny obecnych na pierwszym spotkaniu.Cena: 120 zł