Warsztat Kompetencji Społecznych


Blok 24-40 godz. zajęć dydaktycznych obejmujący zagadnienia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne z zakresu budowania zaufania w grupie, komunikacji werbalnej i niewerbalnej, tematyki stresu i radzenia sobie w sytuacjach trudnych, tematyki konfliktu i skutecznych negocjacji, autoprezentacji oraz zasobów osobistych i poczucia własnej wartości.
Warsztat ma na celu rozwinięcie własnych kompetencji społecznych u odbiorców oraz nakierowany jest na rozwój umiejętności funkcjonowania w grupie.


Termin i miejsce: do ustalenia


Czas trwania: 24 - 40 godz. dydaktycznych

Zapewniamy:

  • serwis kawowy (kawa/herbata/napoje/słodki poczęstunek)
  • ciepły posiłek
  • materiały dydaktyczneFot. Wielgomłyny 2012r. Projekt "Powroty-my też jeszcze potrafimy" - Warsztat Kompetencji Społecznych