Warsztaty Kreatywnego Myślenia


Blok 16 – 24 godz. zajęć dydaktycznych, obejmujący zagadnienia m.in.: integracji oraz budowanie poczucia bezpieczeństwa w grupie; poznanie oraz rozwój cechy „osobowości” kreatywnej; czynniki wpływającymi na kreatywność; techniki kreatywnego myślenia – teorię; zajęcia praktyczne z zakresu kreatywnego myślenia.


Fot. Wartkowice 2012r. Projekt "Jestem mobilny" - Warsztat Kreatywnego Myślenia

Termin i miejsce: do ustalenia


Czas trwania: 16 - 24 godz. dydaktycznych

Zapewniamy:

  • serwis kawowy (kawa/herbata/napoje/słodki poczęstunek)
  • ciepły posiłek
  • materiały dydaktyczne
Fot. Wartkowice 2012r. Projekt "Jestem mobilny" - Warsztat Kreatywnego Myślenia