Warsztaty Autoprezentacji


Blok 16 – 40 godz. zajęć dydaktycznych obejmujący zagadnienia znajomości swoich mocnych stron, zalet osobistych, a także zasobów własnych. Na warsztatach autoprezentacji zajmujemy się poza tym: dostosowaniem do określonej sytuacji, prezentacją merytoryczną oraz wizualną własnej osoby. Zajęcia są ukierunkowane na poznanie siebie i swoich atutów, a także na ich skuteczne wykorzystanie np. w sytuacji poszukiwania pracy.

Dodatkowym walorem naszych warsztatów z zakresu autoprezentacji jest ich dokumentacja fotograficzna, zarówno w celach ćwiczeniowych, a także służąca potwierdzeniu osiągniętych rezultatów.

W trakcie ich realizacji możliwe jest również przekazanie praktycznych porad przez wizażystę czy stylistę (opcjonalnie)

Termin i miejsce: do ustalenia


Czas trwania: 16 - 40 godz. dydaktycznych

Zapewniamy:

  • serwis kawowy (kawa/herbata/napoje/słodki poczęstunek)
  • ciepły posiłek
  • materiały dydaktyczne