Warsztat Umiejętności Komunikacyjnych


Blok 16 – 40 godz. zajęć dydaktycznych, dotyczący zagadnień integracji oraz budowanie poczucia bezpieczeństwa w grupie; komunikacji jako procesu oraz rodzajów i poziomów komunikacji; zagadnień aktywnego słuchania a także praktycznego ćwiczenia technik aktywnego słuchania, zagadnień komunikacji niewerbalnej- tzw. mowy ciała oraz asertywności.

Termin i miejsce: do ustalenia


Czas trwania: 16 godz. dydaktycznych

Zapewniamy:

  • serwis kawowy
  • ciepły posiłek
  • materiały dydaktyczne