Oferta dla przedszkoli


Rozwój dzieci w okresie przedszkolnym odbywa się niezwykle dynamicznie. Również w obszarze kształtowania się umiejętności psychospołecznych. Warto wspierać wychowanków w tym procesie. Z tego też powodu proponujemy różnorodne zajęcia warsztatowe dla przedszkolaków. Koszty prowadzonych warsztatów uwzględniają: przyjazd osoby prowadzącej, przeprowadzenie warsztatów, omówienie ich z wychowawcą przeprowadzenie ankiet (opcjonalnie) oraz przygotowanie przez osobę prowadzącą sprawozdania dot. przebiegu zajęć, uczestnictwa dzieci, zaangażowania w ich tok, a także koszty wszelkich materiałów dydaktycznych, czy edukacyjnych. Osobami prowadzącymi zajęcia są zawsze psycholodzy z przygotowaniem pedagogicznym lub podwójnym wykształceniem w tym pedagogicznym.

Nadmieniamy, iż w ramach stałej współpracy z placówkami jesteśmy w stanie część usług wykonywać nieodpłatnie.

Proponowana tematyka zajęć:


Jesteśmy również w stanie stworzyć autorskie warsztaty, tematycznie dostosowane do Państwa potrzeb – nasz zespół chętnie przygotuje zajęcia odpowiadające warunkom i zapotrzebowaniom.