Oferta dla szkół podstawowych


Poza rozwojem intelektualnym, nabywaniem nowych wiadomości z zakresu różnorodnych przedmiotów w szkole podstawowej ma miejsce dojrzewanie społeczne uczniów. Warto wspierać ich w tym procesie. Proponowane przez nas warsztaty rozwijają umiejętności psychospołeczne dzieci ułatwiając im odnalezienie się w różnorodnych sytuacjach i aktywnym uczestnictwie w życiu społecznym. Koszty prowadzonych warsztatów uwzględniają: przyjazd osoby prowadzącej, przeprowadzenie warsztatów, omówienie ich z wychowawcą i pedagogiem/psychologiem, przeprowadzenie ankiet (opcjonalnie) oraz przygotowanie przez osobę prowadzącą sprawozdania dot. przebiegu zajęć, zaangażowania uczniów w ich tok, a także koszty wszelkich materiałów dydaktycznych, czy edukacyjnych. Osobami prowadzącymi zajęcia są zawsze psycholodzy z przygotowaniem pedagogicznym lub podwójnym wykształceniem w tym pedagogicznym.

Nadmieniamy, iż w ramach stałej współpracy z placówkami jesteśmy w stanie część usług wykonywać nieodpłatnie.

Proponowana tematyka zajęć:


Jesteśmy również w stanie stworzyć autorskie warsztaty, tematycznie dostosowane do Państwa potrzeb – nasz zespół chętnie przygotuje zajęcia odpowiadające warunkom i zapotrzebowaniom.